THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10 NĂM 2011

Chúng tôi tin rằng chất lượng làm việc của nhân viên là yếu tố cần thiết tạo nên sự thành công Vì nhân lực là tài sản quý nhất, Ngô Han cam kết xây dựng một nền văn hoá năng động nhằm khuyến khích sự nghiên cứu, tìm hiểu và học hỏi để không ngừng tiến bộ. Chúng tôi tạo ra một môi trường làm việc đầy thử thách đồng thời khuyến khích hỗ trợ cho nhân viên trau dồi kỹ năng chuyên môn và kỹ năng quản lý một cách tốt nhất. Chúng tôi cam kết đào tạo nên những cá nhân vượt trội và hiệu suất cho Công ty

Ngô Han hiện đang có 170 nhân viên, bao gồm 55 kỹ sư và kỹ thuật viên lành nghề, mỗi cá nhân phụ trách một lĩnh vực chuyên môn khác nhau nhưng tất cả đều làm tăng giá trị của Công ty bằng năng lực của mình đồng thời không ngừng gắn kết với những giá trị cơ bản của Ngô Han: tính chính trực, hợp tác cùng tập thể và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Ngô han là một công ty có khả năng tuyển dụng những nhân viên có tay nghề cao, luôn có chính sách để hỗ trợ và phát triển các kỹ năng và kiến thức vốn có của họ đó là điều cần thiết để tạo nên thành công cho Công ty. Ngô han luôn công nhận mọi sự nỗ lực và trả thù lao hấp dẫn dựa trên năng lực của nhân viên.

Xin vui lòng gửi cho chúng tôi thông tin dự tuyển của bạn về địa chỉ E-mail: recruitment@ngohanwire.com. Chúng tôi sẽ đảm bảo bí mật các thông tin của bạn. Xin vui lòng không gọi cho chúng tôi.