Cáp điện lực 1 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC(CVV-1R-0.6/1KV) TCVN 5935

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV-1R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 1 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC(CVV-1R-0.6/1KV) TCVN 5935
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV-1 (1x7/0.425) -0,6/1kV mét               4,487
2 CVV-1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV mét               5,848
3 CVV-2 (1x7/0.6) -0,6/1kV mét               7,186
4 CVV-2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV mét               8,524
5 CVV-3.5 (1x7/0.8) -0,6/1kV mét             11,615
6 CVV-4 (1x7/0.85) -0,6/1kV mét             12,826
7 CVV-5.5 (1x7/1) -0,6/1kV mét             16,841
8 CVV-6 (1x7/1.04) -0,6/1kV mét             17,971
9 CVV-8 (1x7/1.2) -0,6/1kV mét             23,069
10 CVV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV mét             28,721
11 CVV-11 (1x7/1.4) -0,6/1kV mét             30,682
12 CVV-14 (1x7/1.6) -0,6/1kV mét             38,756
13 CVV-16 (1x7/1.7) -0,6/1kV mét             43,255
14 CVV-22 (1x7/2) -0,6/1kV mét             59,057
15 CVV-25 (1x7/2.14) -0,6/1kV mét             67,131
16 CVV-30 (1x7/2.3) -0,6/1kV mét             76,820
17 CVV-35 (1x7/2.52) -0,6/1kV mét             91,239
18 CVV-38 (1x7/2.6) -0,6/1kV mét             96,775
19 CVV-50 (1x19/1.8) -0,6/1kV mét          126,996
20 CVV-60 (1x19/2) -0,6/1kV mét          155,025
21 CVV-70 (1x19/2.14) -0,6/1kV mét          176,710
22 CVV-80 (1x19/2.3) -0,6/1kV mét          203,355
23 CVV-95 (1x19/2.52) -0,6/1kV mét          243,265
24 CVV-100 (1x19/2.6) -0,6/1kV mét          258,375
25 CVV-120 (1x19/2.8) -0,6/1kV mét          298,054
26 CVV-125 (1x19/2.9) -0,6/1kV mét          319,162
27 CVV-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV mét          392,522
28 CVV-185 (1x37/2.52) -0,6/1kV mét          470,150
29 CVV-200 (1x37/2.6) -0,6/1kV mét          500,140
30 CVV-240 (1x61/2.25) -0,6/1kV mét          617,101
31 CVV-250 (1x61/2.3) -0,6/1kV mét          643,977
32 CVV-300 (1x61/2.52) -0,6/1kV mét          771,895
33 CVV-325 (1x61/2.6) -0,6/1kV mét          820,341
34 CVV-400 (1x61/2.9) -0,6/1kV mét       1,017,698
35 CVV-500 (1x61/3.2) -0,6/1kV mét       1,230,626
36 CVV-630 (1x61/3.61) -0,6/1kV mét       1,560,977
37 CVV-800 (1x61/4.1) -0,6/1kV mét       2,008,751