Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-2R-0.6/1KV) TCVN 5935

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV-2R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-2R-0.6/1KV) TCVN 5935
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV mét          203,470
2 CVV-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV mét          265,411
3 CVV-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV mét          322,507
4 CVV-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV mét          367,146
5 CVV-2x75 (2x19/ -0,6/1kV mét          421,705
6 CVV-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV mét          421,705
7 CVV-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV mét          503,370
8 CVV-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV mét          534,167
9 CVV-2x120 (2x19/2.8) -0,6/1kV mét          617,562
10 CVV-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV mét          660,241
11 CVV-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV mét          811,690
12 CVV-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV mét          971,098
13 CVV-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV mét       1,033,846
14 CVV-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV mét       1,272,958
15 CVV-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV mét       1,329,247
16 CVV-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV mét       1,594,658
17 CVV-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV mét       1,692,703
18 CVV-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV mét       2,099,759