Cáp điện lực 3 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-3R-0.6/1KV) TCVN 5935

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV-3R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 3 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-3R-0.6/1KV) TCVN 5935
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV mét          296,901
2 CVV-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV mét          388,716
3 CVV-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV mét          474,303
4 CVV-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV mét          539,704
5 CVV-3x75 (3x19/ -0,6/1kV mét          621,715
6 CVV-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV mét          621,715
7 CVV-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV mét          743,982
8 CVV-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV mét          789,774
9 CVV-3x120 (3x19/2.8) -0,6/1kV mét          911,118
10 CVV-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV mét          974,789
11 CVV-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV mét       1,199,598
12 CVV-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV mét       1,431,098
13 CVV-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV mét       1,528,450
14 CVV-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV mét       1,885,792
15 CVV-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV mét       1,967,572
16 CVV-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV mét       2,360,787
17 CVV-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV mét       2,505,200
18 CVV-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV mét       3,109,613