Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện PVC, vỏ PVC (CVV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV mét          391,600
2 CVV-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV mét          514,328
3 CVV-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV mét          628,059
4 CVV-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV mét          715,376
5 CVV-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV mét          824,263
6 CVV-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV mét          986,324
7 CVV-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV mét       1,048,264
8 CVV-4x120 (4x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,209,749
9 CVV-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,296,258
10 CVV-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV mét       1,594,543
11 CVV-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV mét       1,908,169
12 CVV-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV mét       2,031,243
13 CVV-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV mét       2,507,161
14 CVV-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV mét       2,617,085
15 CVV-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV mét       3,140,410
16 CVV-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV mét       3,333,499
17 CVV-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV mét       4,137,000