Cáp điện lực 1 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp băng 2 lớp nhôm (CVV/DATA-1R-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/DATA-1R-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 1 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp băng 2 lớp nhôm (CVV/DATA-1R-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV/DATA-1x1 (1x7/0.425) -0,6/1kV mét             14,718
2 CVV/DATA-1x1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV mét             16,310
3 CVV/DATA-1x2 (1x7/0.6) -0,6/1kV mét             18,248
4 CVV/DATA-1x2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV mét             19,436
5 CVV/DATA-1x3.5 (1x7/0.8) -0,6/1kV mét             23,185
6 CVV/DATA-1x4 (1x7/0.85) -0,6/1kV mét             24,799
7 CVV/DATA-1x5.5 (1x7/1) -0,6/1kV mét             29,990
8 CVV/DATA-1x6 (1x7/1.04) -0,6/1kV mét             31,259
9 CVV/DATA-1x8 (1x7/1.2) -0,6/1kV mét             37,372
10 CVV/DATA-1x10 (1x7/1.35) -0,6/1kV mét             43,601
11 CVV/DATA-1x11 (1x7/1.4) -0,6/1kV mét             45,792
12 CVV/DATA-1x14 (1x7/1.6) -0,6/1kV mét             54,213
13 CVV/DATA-1x16 (1x7/1.7) -0,6/1kV mét             59,403
14 CVV/DATA-1x22 (1x7/2) -0,6/1kV mét             77,166
15 CVV/DATA-1x25 (1x7/2.14) -0,6/1kV mét             85,702
16 CVV/DATA-1x30 (1x7/2.3) -0,6/1kV mét             96,083
17 CVV/DATA-1x35 (1x7/2.52) -0,6/1kV mét          111,424
18 CVV/DATA-1x38 (1x7/2.6) -0,6/1kV mét          117,422
19 CVV/DATA-1x50 (1x19/1.8) -0,6/1kV mét          149,950
20 CVV/DATA-1x60 (1x19/2) -0,6/1kV mét          177,748
21 CVV/DATA-1x70 (1x19/2.14) -0,6/1kV mét          200,587
22 CVV/DATA-1x80 (1x19/2.3) -0,6/1kV mét          228,846
23 CVV/DATA-1x95 (1x19/2.52) -0,6/1kV mét          270,256
24 CVV/DATA-1x100 (1x19/2.6) -0,6/1kV mét          286,058
25 CVV/DATA-1x120 (1x19/2.8) -0,6/1kV mét          327,352
26 CVV/DATA-1x125 (1x19/2.9) -0,6/1kV mét          349,268
27 CVV/DATA-1x150 (1x37/2.3) -0,6/1kV mét          425,165
28 CVV/DATA-1x185 (1x37/2.52) -0,6/1kV mét          505,100
29 CVV/DATA-1x200 (1x37/2.6) -0,6/1kV mét          536,244
30 CVV/DATA-1x240 (1x61/2.25) -0,6/1kV mét          657,011
31 CVV/DATA-1x250 (1x61/2.3) -0,6/1kV mét          686,539
32 CVV/DATA-1x300 (1x61/2.52) -0,6/1kV mét          818,726
33 CVV/DATA-1x325 (1x61/2.6) -0,6/1kV mét          868,555
34 CVV/DATA-1x400 (1x61/2.9) -0,6/1kV mét       1,071,564
35 CVV/DATA-1x500 (1x61/3.2) -0,6/1kV mét       1,291,183
36 CVV/DATA-1x630 (1x61/3.61) -0,6/1kV mét       1,630,300
37 CVV/DATA-1x800 (1x61/4.1) -0,6/1kV mét       2,090,070