Cáp điện lực 1 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi nhôm (CVV/AWA-1R-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/AWA-1R-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 1 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi nhôm (CVV/AWA-1R-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV/AWA-1x1 (1x7/0.42) -0,6/1kV mét             12,192
2 CVV/AWA-1x1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV mét             13,818
3 CVV/AWA-1x2 (1x7/0.6) -0,6/1kV mét             15,399
4 CVV/AWA-1x2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV mét             16,967
5 CVV/AWA-1x3.5 (1x7/0.8) -0,6/1kV mét             20,693
6 CVV/AWA-1x4 (1x7/0.85) -0,6/1kV mét             22,008
7 CVV/AWA-1x5.5 (1x7/1) -0,6/1kV mét             26,414
8 CVV/AWA-1x6 (1x7/1.04) -0,6/1kV mét             27,683
9 CVV/AWA-1x8 (1x7/1.2) -0,6/1kV mét             33,220
10 CVV/AWA-1x10 (1x7/1.35) -0,6/1kV mét             39,102
11 CVV/AWA-1x11 (1x7/1.4) -0,6/1kV mét             41,179
12 CVV/AWA-1x14 (1x7/1.6) -0,6/1kV mét             49,253
13 CVV/AWA-1x16 (1x7/1.7) -0,6/1kV mét             54,097
14 CVV/AWA-1x22 (1x7/2) -0,6/1kV mét             70,938
15 CVV/AWA-1x25 (1x7/2.14) -0,6/1kV mét             79,243
16 CVV/AWA-1x30 (1x7/2.3) -0,6/1kV mét             89,393
17 CVV/AWA-1x35 (1x7/2.52) -0,6/1kV mét          104,503
18 CVV/AWA-1x38 (1x7/2.6) -0,6/1kV mét          110,386
19 CVV/AWA-1x50 (1x19/1.8) -0,6/1kV mét          141,991
20 CVV/AWA-1x60 (1x19/2) -0,6/1kV mét          170,943
21 CVV/AWA-1x70 (1x19/2.14) -0,6/1kV mét          201,509
22 CVV/AWA-1x80 (1x19/2.3) -0,6/1kV mét          229,654
23 CVV/AWA-1x95 (1x19/2.52) -0,6/1kV mét          270,832
24 CVV/AWA-1x100 (1x19/2.6) -0,6/1kV mét          286,635
25 CVV/AWA-1x120 (1x19/2.8) -0,6/1kV mét          327,929
26 CVV/AWA-1x125 (1x19/2.9) -0,6/1kV mét          349,729
27 CVV/AWA-1x150 (1x37/2.3) -0,6/1kV mét          424,935
28 CVV/AWA-1x185 (1x37/2.52) -0,6/1kV mét          504,985
29 CVV/AWA-1x200 (1x37/2.6) -0,6/1kV mét          537,051
30 CVV/AWA-1x240 (1x61/2.25) -0,6/1kV mét          664,278
31 CVV/AWA-1x250 (1x61/2.3) -0,6/1kV mét          693,806
32 CVV/AWA-1x300 (1x61/2.52) -0,6/1kV mét          826,800
33 CVV/AWA-1x325 (1x61/2.6) -0,6/1kV mét          876,514
34 CVV/AWA-1x400 (1x61/2.9) -0,6/1kV mét       1,079,639
35 CVV/AWA-1x500 (1x61/3.2) -0,6/1kV mét       1,312,407
36 CVV/AWA-1x630 (1x61/3.61) -0,6/1kV mét       1,653,831
37 CVV/AWA-1x800 (1x61/4.1) -0,6/1kV mét       2,114,754