Cáp điện lực 3 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CVV/AWA-3R-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/AWA-3R-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 3 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CVV/AWA-3R-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV/SWA-3x1 (3x7/0.42) -0,6/1kV mét             26,530
2 CVV/SWA-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV mét             31,489
3 CVV/SWA-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV mét             36,103
4 CVV/SWA-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV mét             40,602
5 CVV/SWA-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV mét             52,252
6 CVV/SWA-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV mét             56,174
7 CVV/SWA-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV mét             69,669
8 CVV/SWA-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV mét             73,591
9 CVV/SWA-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV mét             91,239
10 CVV/SWA-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV mét          122,267
11 CVV/SWA-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV mét          129,188
12 CVV/SWA-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV mét          154,448
13 CVV/SWA-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét          168,290
14 CVV/SWA-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV mét          221,695
15 CVV/SWA-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV mét          246,956
16 CVV/SWA-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV mét          278,215
17 CVV/SWA-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV mét          324,584
18 CVV/SWA-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV mét          343,039
19 CVV/SWA-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV mét          454,463
20 CVV/SWA-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV mét          545,241
21 CVV/SWA-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV mét          613,410
22 CVV/SWA-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV mét          701,188
23 CVV/SWA-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV mét          848,485
24 CVV/SWA-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV mét          897,623
25 CVV/SWA-3x120 (3x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,025,657
26 CVV/SWA-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,091,865
27 CVV/SWA-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV mét       1,331,439