Cáp điện lực 4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CVV/AWA-4R-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/AWA-4R-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CVV/AWA-4R-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CVV/SWA-4x1 (4x7/0.42) -0,6/1kV mét             30,682
2 CVV/SWA-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV mét             36,911
3 CVV/SWA-4x2 (4x7/0.6) -0,6/1kV mét             43,024
4 CVV/SWA-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV mét             48,907
5 CVV/SWA-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV mét             63,671
6 CVV/SWA-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV mét             68,977
7 CVV/SWA-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV mét             86,856
8 CVV/SWA-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV mét          104,042
9 CVV/SWA-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV mét          127,342
10 CVV/SWA-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV mét          152,833
11 CVV/SWA-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV mét          161,600
12 CVV/SWA-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV mét          195,511
13 CVV/SWA-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV mét          213,621
14 CVV/SWA-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV mét          282,828
15 CVV/SWA-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV mét          316,740
16 CVV/SWA-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV mét          358,265
17 CVV/SWA-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV mét          430,010
18 CVV/SWA-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV mét          453,771
19 CVV/SWA-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV mét          586,650
20 CVV/SWA-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV mét          707,071
21 CVV/SWA-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV mét          815,150
22 CVV/SWA-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV mét          932,111
23 CVV/SWA-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,103,169
24 CVV/SWA-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV mét       1,166,725
25 CVV/SWA-4x120 (4x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,336,975
26 CVV/SWA-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,429,944