Cáp điện lực 1 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ bọc PVC : (CXV-1R-0.6/1kV)

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CXV-1R-0.6/1kV)
- Mô tả : Cáp điện lực 1 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ bọc PVC : (CXV-1R-0.6/1kV)
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV-1 (1x7/0.425) -0,6/1kV mét               4,510
2 CXV-1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV mét               5,883
3 CXV-2 (1x7/0.6) -0,6/1kV mét               7,221
4 CXV-2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV mét               8,570
5 CXV-3.5 (1x7/0.8) -0,6/1kV mét             11,673
6 CXV-4 (1x7/0.85) -0,6/1kV mét             12,896
7 CXV-5.5 (1x7/1) -0,6/1kV mét             16,921
8 CXV-6 (1x7/1.04) -0,6/1kV mét             18,063
9 CXV-8 (1x7/1.2) -0,6/1kV mét             23,185
10 CXV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV mét             28,837
11 CXV-11 (1x7/1.4) -0,6/1kV mét             30,797
12 CXV-14 (1x7/1.6) -0,6/1kV mét             38,987
13 CXV-16 (1x7/1.7) -0,6/1kV mét             43,485
14 CXV-22 (1x7/2) -0,6/1kV mét             59,403
15 CXV-25 (1x7/2.14) -0,6/1kV mét             67,477
16 CXV-30 (1x7/2.3) -0,6/1kV mét             77,166
17 CXV-35 (1x7/2.52) -0,6/1kV mét             91,700
18 CXV-38 (1x7/2.6) -0,6/1kV mét             97,237
19 CXV-50 (1x19/1.8) -0,6/1kV mét          127,688
20 CXV-60 (1x19/2) -0,6/1kV mét          155,832
21 CXV-70 (1x19/2.14) -0,6/1kV mét          177,633
22 CXV-80 (1x19/2.3) -0,6/1kV mét          204,393
23 CXV-95 (1x19/2.52) -0,6/1kV mét          244,534
24 CXV-100 (1x19/2.6) -0,6/1kV mét          259,644
25 CXV-120 (1x19/2.8) -0,6/1kV mét          299,554
26 CXV-125 (1x19/2.9) -0,6/1kV mét          320,777
27 CXV-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV mét          394,483
28 CXV-185 (1x37/2.52) -0,6/1kV mét          472,457
29 CXV-200 (1x37/2.6) -0,6/1kV mét          502,678
30 CXV-240 (1x61/2.25) -0,6/1kV mét          620,215
31 CXV-250 (1x61/2.3) -0,6/1kV mét          647,206
32 CXV-300 (1x61/2.52) -0,6/1kV mét          775,702
33 CXV-325 (1x61/2.6) -0,6/1kV mét          824,493
34 CXV-400 (1x61/2.9) -0,6/1kV mét       1,022,773
35 CXV-500 (1x61/3.2) -0,6/1kV mét       1,236,740
36 CXV-630 (1x61/3.61) -0,6/1kV mét       1,568,821
37 CXV-800 (1x61/4.1) -0,6/1kV mét       2,018,786