Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ bọc PVC : (CXV-2R-0.6/1kV)

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CXV-2R-0.6/1kV)
- Mô tả : Cáp điện lực 2 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ bọc PVC : (CXV-2R-0.6/1kV)
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV-2x1 (2x7/0.425) -0,6/1kV mét             11,212
2 CXV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV mét             14,176
3 CXV-2x2 (2x7/0.6) -0,6/1kV mét             17,083
4 CXV-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV mét             19,955
5 CXV-2x3.5 (2x7/0.8) -0,6/1kV mét             26,991
6 CXV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV mét             29,644
7 CXV-2x5.5 (2x7/1) -0,6/1kV mét             38,180
8 CXV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV mét             40,717
9 CXV-2x8 (2x7/1.2) -0,6/1kV mét             51,906
10 CXV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV mét             64,132
11 CXV-2x11 (2x7/1.4) -0,6/1kV mét             68,169
12 CXV-2x14 (2x7/1.6) -0,6/1kV mét             85,241
13 CXV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV mét             94,122
14 CXV-2x22 (2x7/2) -0,6/1kV mét          126,996
15 CXV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV mét          143,490
16 CXV-2x30 (2x7/2.3) -0,6/1kV mét          163,445
17 CXV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV mét          193,205
18 CXV-2x38 (2x7/2.6) -0,6/1kV mét          204,508
19 CXV-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV mét          266,795
20 CXV-2x60 (2x19/2) -0,6/1kV mét          324,122
21 CXV-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV mét          368,992
22 CXV-2x80 (2x19/2.3) -0,6/1kV mét          423,781
23 CXV-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV mét          505,908
24 CXV-2x100 (2x19/2.6) -0,6/1kV mét          536,820
25 CXV-2x120 (2x19/2.8) -0,6/1kV mét          620,677
26 CXV-2x125 (2x19/2.9) -0,6/1kV mét          663,586
27 CXV-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV mét          815,727
28 CXV-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV mét          975,943
29 CXV-2x200 (2x37/2.6) -0,6/1kV mét       1,039,037
30 CXV-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV mét       1,279,302
31 CXV-2x250 (2x61/2.3) -0,6/1kV mét       1,335,937
32 CXV-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV mét       1,602,617
33 CXV-2x325 (2x61/2.6) -0,6/1kV mét       1,701,123
34 CXV-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV mét       2,110,255