Cáp điện lực 3 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ bọc PVC : (CXV-3R-0.6/1kV)

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CXV-3R-0.6/1kV)
- Mô tả : Cáp điện lực 3 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ bọc PVC : (CXV-3R-0.6/1kV)
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV-3x1 (3x7/0.425) -0,6/1kV mét             14,384
2 CXV-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV mét             18,640
3 CXV-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV mét             22,827
4 CXV-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV mét             26,991
5 CXV-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV mét             36,911
6 CXV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV mét             40,602
7 CXV-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV mét             52,944
8 CXV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV mét             56,520
9 CXV-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV mét             72,899
10 CXV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV mét             90,547
11 CXV-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV mét             96,545
12 CXV-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV mét          121,344
13 CXV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét          135,301
14 CXV-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV mét          183,631
15 CXV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV mét          208,084
16 CXV-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV mét          237,613
17 CXV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV mét          281,560
18 CXV-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV mét          298,400
19 CXV-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV mét          390,677
20 CXV-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV mét          476,725
21 CXV-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV mét          542,357
22 CXV-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV mét          624,829
23 CXV-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV mét          747,673
24 CXV-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV mét          793,696
25 CXV-3x120 (3x19/2.8) -0,6/1kV mét          915,617
26 CXV-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV mét          979,634
27 CXV-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV mét       1,205,596
28 CXV-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV mét       1,438,249
29 CXV-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV mét       1,536,063
30 CXV-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV mét       1,895,250
31 CXV-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV mét       1,977,376
32 CXV-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV mét       2,372,552
33 CXV-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV mét       2,517,772
34 CXV-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV mét       3,125,185