Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ PVC(CXV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CXV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng cách điện XLPE, vỏ PVC(CXV-4R-0.6/1KV) TCVN 5935
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV-4x1 (4x7/0.425) -0,6/1kV mét             17,971
2 CXV-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV mét             23,531
3 CXV-4x2 (4x7/0.6) -0,6/1kV mét             29,067
4 CXV-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV mét             34,373
5 CXV-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV mét             47,292
6 CXV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV mét             52,252
7 CXV-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV mét             68,631
8 CXV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV mét             73,475
9 CXV-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV mét             94,930
10 CXV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV mét          118,230
11 CXV-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV mét          126,073
12 CXV-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV mét          159,177
13 CXV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV mét          177,171
14 CXV-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV mét          241,304
15 CXV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV mét          273,601
16 CXV-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV mét          312,472
17 CXV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV mét          370,837
18 CXV-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV mét          393,561
19 CXV-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV mét          516,865
20 CXV-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV mét          631,173
21 CXV-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV mét          718,952
22 CXV-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV mét          828,415
23 CXV-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV mét          991,284
24 CXV-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV mét       1,053,455
25 CXV-4x120 (4x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,215,747
26 CXV-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,302,718
27 CXV-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV mét       1,602,502
28 CXV-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV mét       1,917,743
29 CXV-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV mét       2,041,394
30 CXV-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV mét       2,519,733
31 CXV-4x250 (4x61/2.3) -0,6/1kV mét       2,630,119
32 CXV-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV mét       3,156,097
33 CXV-4x325 (4x61/2.6) -0,6/1kV mét       3,350,225
34 CXV-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV mét       4,157,647