Cáp điện lực 3 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CVV/AWA-3R-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/AWA-3R-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 3 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CVV/AWA-3R-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV/SWA-3x1 (3x7/0.425) -0,6/1kV mét             26,760
2 CXV/SWA-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV mét             31,835
3 CXV/SWA-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV mét             36,449
4 CXV/SWA-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV mét             41,063
5 CXV/SWA-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV mét             52,828
6 CXV/SWA-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV mét             56,750
7 CXV/SWA-3x5.5 (3x7/1) -0,6/1kV mét             70,361
8 CXV/SWA-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV mét             74,283
9 CXV/SWA-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV mét             92,161
10 CXV/SWA-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV mét          123,536
11 CXV/SWA-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV mét          130,456
12 CXV/SWA-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV mét          155,948
13 CXV/SWA-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét          170,020
14 CXV/SWA-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV mét          223,887
15 CXV/SWA-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV mét          249,378
16 CXV/SWA-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV mét          280,983
17 CXV/SWA-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV mét          327,813
18 CXV/SWA-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV mét          346,499
19 CXV/SWA-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV mét          458,962
20 CXV/SWA-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV mét          550,662
21 CXV/SWA-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV mét          619,523
22 CXV/SWA-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV mét          708,224
23 CXV/SWA-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV mét          857,021
24 CXV/SWA-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV mét          906,620
25 CXV/SWA-3x120 (3x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,035,922
26 CXV/SWA-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,102,823
27 CXV/SWA-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV mét       1,344,704