Cáp điện lực 4 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CVV/AWA-4R-0.6/1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CVV/AWA-4R-0.6/1kV
- Mô tả : Cáp điện lực 4 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC. Giáp 1 lớp sợi thép(CVV/AWA-4R-0.6/1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV/SWA-4x1 (4x7/0.425) -0,6/1kV mét             31,028
2 CXV/SWA-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV mét             37,257
3 CXV/SWA-4x2 (4x7/0.6) -0,6/1kV mét             43,485
4 CXV/SWA-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV mét             49,368
5 CXV/SWA-4x3.5 (4x7/0.8) -0,6/1kV mét             64,363
6 CXV/SWA-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV mét             69,669
7 CXV/SWA-4x5.5 (4x7/1) -0,6/1kV mét             87,778
8 CXV/SWA-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV mét          105,080
9 CXV/SWA-4x8 (4x7/1.2) -0,6/1kV mét          128,611
10 CXV/SWA-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV mét          154,333
11 CXV/SWA-4x11 (4x7/1.4) -0,6/1kV mét          163,215
12 CXV/SWA-4x14 (4x7/1.6) -0,6/1kV mét          197,472
13 CXV/SWA-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV mét          215,812
14 CXV/SWA-4x22 (4x7/2) -0,6/1kV mét          285,712
15 CXV/SWA-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV mét          319,854
16 CXV/SWA-4x30 (4x7/2.3) -0,6/1kV mét          361,840
17 CXV/SWA-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV mét          434,278
18 CXV/SWA-4x38 (4x7/2.6) -0,6/1kV mét          458,270
19 CXV/SWA-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV mét          592,532
20 CXV/SWA-4x60 (4x19/2) -0,6/1kV mét          714,107
21 CXV/SWA-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV mét          823,340
22 CXV/SWA-4x80 (4x19/2.3) -0,6/1kV mét          941,454
23 CXV/SWA-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV mét       1,114,242
24 CXV/SWA-4x100 (4x19/2.6) -0,6/1kV mét       1,178,375
25 CXV/SWA-4x120 (4x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,350,356
26 CXV/SWA-4x125 (4x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,444,247
27 CXV/SWA-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV mét       1,757,412
28 CXV/SWA-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV mét       2,089,262
29 CXV/SWA-4x200 (4x37/2.6) -0,6/1kV mét       2,219,372
30 CXV/SWA-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV mét       2,749,387