Cáp điện lực chống cháy 1 ruột (CXV/FR-1R), 0.6-1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CXV/FR-1R), 0.6-1kV
- Mô tả : Cáp điện lực chống cháy 1 ruột (CXV/FR-1R), 0.6-1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV-FR-1x1 (1x7/0.425) -0,6/1kV mét               6,852
2 CXV-FR-1x1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV mét               8,870
3 CXV-FR-1x2 (1x7/0.6) -0,6/1kV mét             10,554
4 CXV-FR-1x2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV mét             12,307
5 CXV-FR-1x3.5 (1x7/0.8) -0,6/1kV mét             15,872
6 CXV-FR-1x4 (1x7/0.85) -0,6/1kV mét             17,267
7 CXV-FR-1x5 (1x7/0,95) -0,6/1kV mét             20,405
8 CXV-FR-1x6 (1x7/1.04) -0,6/1kV mét             23,415
9 CXV-FR-1x8 (1x7/1.2) -0,6/1kV mét             29,298
10 CXV-FR-1x10 (1x7/1.35) -0,6/1kV mét             35,527
11 CXV-FR-1x11 (1x7/1.4) -0,6/1kV mét             37,833
12 CXV-FR-1x14 (1x7/1.6) -0,6/1kV mét             47,292
13 CXV-FR-1x16 (1x7/1.7) -0,6/1kV mét             52,482
14 CXV-FR-1x22 (1x7/2) -0,6/1kV mét             70,476
15 CXV-FR-1x25 (1x7/2.14) -0,6/1kV mét             79,819
16 CXV-FR-1x30 (1x7/2.3) -0,6/1kV mét             90,777
17 CXV-FR-1x35 (1x7/2.52) -0,6/1kV mét          106,926
18 CXV-FR-1x38 (1x7/2.6) -0,6/1kV mét          113,385
19 CXV-FR-1x50 (1x19/1.8) -0,6/1kV mét          154,102
20 CXV-FR-1x60 (1x19/2) -0,6/1kV mét          185,938
21 CXV-FR-1x70 (1x19/2.14) -0,6/1kV mét          211,199
22 CXV-FR-1x80 (1x19/2.3) -0,6/1kV mét          240,958
23 CXV-FR-1x95 (1x19/2.52) -0,6/1kV mét          284,559
24 CXV-FR-1x100 (1x19/2.6) -0,6/1kV mét          301,284
25 CXV-FR-1x120 (1x19/2.8) -0,6/1kV mét          346,153
26 CXV-FR-1x125 (1x19/2.9) -0,6/1kV mét          369,223
27 CXV-FR-1x150 (1x37/2.3) -0,6/1kV mét          450,888
28 CXV-FR-1x185 (1x37/2.52) -0,6/1kV mét          536,820
29 CXV-FR-1x200 (1x37/2.6) -0,6/1kV mét          570,155
30 CXV-FR-1x240 (1x61/2.25) -0,6/1kV mét          698,074
31 CXV-FR-1x250 (1x61/2.3) -0,6/1kV mét          728,641
32 CXV-FR-1x300 (1x61/2.52) -0,6/1kV mét          867,171
33 CXV-FR-1x325 (1x61/2.6) -0,6/1kV mét          920,346
34 CXV-FR-1x400 (1x61/2.9) -0,6/1kV mét       1,136,043
35 CXV-FR-1x500 (1x61/3.2) -0,6/1kV mét       1,372,733
36 CXV-FR-1x630 (1x61/3.61) -0,6/1kV mét       1,735,150
37 CXV-FR-1x800 (1x61/4.1) -0,6/1kV mét       2,225,832