Cáp điện lực chống cháy 3 ruột (CXV/FR-3R), 0.6-1kV

Giá : 0 VNĐ
- Mode : (CXV/FR-3R), 0.6-1kV
- Mô tả : Cáp điện lực chống cháy 3 ruột (CXV/FR-3R), 0.6-1kV
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV-FR-3x1 (3x7/0.425) -0,6/1kV mét             22,885
2 CXV-FR-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV mét             28,375
3 CXV-FR-3x2 (3x7/0.6) -0,6/1kV mét             33,681
4 CXV-FR-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV mét             38,756
5 CXV-FR-3x3.5 (3x7/0.8) -0,6/1kV mét             50,406
6 CXV-FR-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV mét             54,559
7 CXV-FR-3x5.5 (3x7/1,0) -0,6/1kV mét             69,438
8 CXV-FR-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV mét             73,591
9 CXV-FR-3x8 (3x7/1.2) -0,6/1kV mét             92,046
10 CXV-FR-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV mét          111,309
11 CXV-FR-3x11 (3x7/1.4) -0,6/1kV mét          118,230
12 CXV-FR-3x14 (3x7/1.6) -0,6/1kV mét          148,220
13 CXV-FR-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét          167,021
14 CXV-FR-3x22 (3x7/2) -0,6/1kV mét          223,079
15 CXV-FR-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV mét          252,031
16 CXV-FR-3x30 (3x7/2.3) -0,6/1kV mét          285,827
17 CXV-FR-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV mét          336,118
18 CXV-FR-3x38 (3x7/2.6) -0,6/1kV mét          365,531
19 CXV-FR-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV mét          483,992
20 CXV-FR-3x60 (3x19/2) -0,6/1kV mét          582,843
21 CXV-FR-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV mét          660,471
22 CXV-FR-3x80 (3x19/2.3) -0,6/1kV mét          756,554
23 CXV-FR-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV mét          887,934
24 CXV-FR-3x100 (3x19/2.6) -0,6/1kV mét          944,453
25 CXV-FR-3x120 (3x19/2.8) -0,6/1kV mét       1,081,253
26 CXV-FR-3x125 (3x19/2.9) -0,6/1kV mét       1,154,498
27 CXV-FR-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV mét       1,413,565
28 CXV-FR-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV mét       1,681,283
29 CXV-FR-3x200 (3x37/2.6) -0,6/1kV mét       1,786,364
30 CXV-FR-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV mét       2,185,576
31 CXV-FR-3x250 (3x61/2.3) -0,6/1kV mét       2,280,275
32 CXV-FR-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV mét       2,705,440
33 CXV-FR-3x325 (3x61/2.6) -0,6/1kV mét       2,880,074
34 CXV-FR-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV mét       3,546,428