Cáp trung thế 1 ruột đồng, giáp 2 lớp băng nhôm

Giá : 0 VNĐ
- Mode : CXV/S-DATA-1R
- Mô tả : Cáp trung thế 1 ruột đồng, giáp 2 lớp băng nhôm, cách điện XLPE, vỏ PVC, mỗi ruột có 1 lớp băng đồng: (CXV/S-DATA-1R-12/20(24)kV- cách điện 5.5mm). Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 5935-1995, IEC 60502
Thông tin sản phẩm

Stt Tên sản phẩm ĐVT Giá có VAT
1 CXV/S-DATA-25-12/20(24) kV (7/2.17) mét          174,636
2 CXV/S-DATA-35-12/20(24) kV (7/2.56) mét          207,946
3 CXV/S-DATA-50-12/20(24) kV (19/1.83) mét          253,761
4 CXV/S-DATA-70-12/20(24) kV (19/2.17) mét          317,255
5 CXV/S-DATA-95-12/20(24) kV (19/2.56) mét          399,830
6 CXV/S-DATA-120-12/20(24) kV (19/2.84) mét          466,235
7 CXV/S-DATA-150-12/20(24) kV (37/2.33) mét          578,886
8 CXV/S-DATA-185-12/20(24) kV (37/2.56) mét          671,594
9 CXV/S-DATA-240-12/20(24) kV (61/2.28) mét          844,074
10 CXV/S-DATA-300-12/20(24) kV (61/2.56) mét       1,028,196
11 CXV/S-DATA-400-12/20(24) kV (61/2.94) mét       1,320,442
12 CXV/S-DATA-500-12/20(24) kV (61/3.25) mét       1,577,006