Máng đèn siêu mỏng 0,6m đầu thường - 1x18W

Giá : 0 VNĐ
- Mô tả : (máng đèn + tăng phô + con mồi )
Thông tin sản phẩm

Có 2 loại

Máng đèn siêu mỏng 0,6m đầu thường - 1x18W

NHW-T118

(máng đèn + tăng phô + con mồi )

Máng đèn siêu mỏng 1,2m đầu thường - 1x36W

NHW-T136

(máng đèn + tăng phô + con mồi )