Máng đèn tán quang âm trần 0,6m - 2 bóng x 18W

Giá : 0 VNĐ
- Mô tả : (máng đèn + tăng phô + con mồi )
Thông tin sản phẩm

Có 2 loại

Máng đèn tán quang âm trần 0,6m - 3 bóng x 18W

(máng đèn + tăng phô + con mồi )

Máng đèn tán quang âm trần 1,2m - 3 bóng x 36W

(máng đèn + tăng phô + con mồi )