Máng đèn tán quang âm trần 0,6m - 4 bóng x 18W

Có 2 loại

Máng đèn tán quang âm trần 0,6m - 4 bóng x 18W

(máng đèn + tăng phô + con mồi )

Máng đèn tán quang âm trần 1,2m - 4 bóng x 36W

(máng đèn + tăng phô + con mồi )